ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องเรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๒

10 ก.ค. 62

เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก