ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

15 มี.ค. 65

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566