ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

25 พ.ย. 65

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565