ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566

27 ม.ค. 66

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566