ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกสภาประชุมเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566

26 เม.ย. 66

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566