ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกสภาประชุมเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566

09 ส.ค. 66

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566