ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง เรียกสภาประชุมเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

29 พ.ย. 66

ประกาศสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566