ประกาศเทศบาลคำบลพิมาย เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 7/2562

30 ส.ค. 62

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่ 7 บัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ 7