ประกาศเทศบาลตำบลพิมายเรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2562

26 มิ.ย. 62

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล