ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

26 เม.ย. 62