ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลพิมาย พ.ศ.2557

02 ก.ค. 62

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ