ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 11/2562

04 ต.ค. 62

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายครั้งที่11(2562)บัญชีโอนงบประมาณ ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2562