ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

04 ต.ค. 62

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ2563 เทศบัญญัติ 2563