ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

03 ม.ค. 63

ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน 2563