ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 5/2563

24 มิ.ย. 63

ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 5