ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 6 /2562

25 มิ.ย. 62