ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องนโบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

25 มิ.ย. 63

ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล