ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง บังคับใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

14 ต.ค. 63

ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติ2564 รายละเอียดประมาณการรายจ่าย 2564