ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2565

18 พ.ค. 65

ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1