ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566

25 มี.ค. 67

ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการเงิน ประจำปี พ.ศ.2566