มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565

08 ต.ค. 64

มาตรส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565