รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพิมาย สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่2 ประจำปี 2562

05 พ.ย. 62

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่2