รายงานสถิติการให้บริการการขออนุญาติก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

25 เม.ย. 65

015สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง