รายงานสถิติการให้บริการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2565

25 เม.ย. 65

015สถิติเรื่องร้องทุกข์

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :