รายงานสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566

05 เม.ย. 66