รายงานสถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

08 ก.พ. 67