รายงานสถิติการให้บริการการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และรับรองสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (6 เดือน)

26 เม.ย. 67