สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

29 ต.ค. 63

ประกาศเทศบาลตำบลพิมายสรุปผลการจัดซื้อจั