สรุป ก.ท.จ.นม. หมวดที่ 3 อัตราเงินเดือน วิธีการจ่ายเงินเดือน/การปรับเงินเดือนให้ได้รับตามคุณวุฒิ/บัญชีเงินเดือน/แบบขอรับเงิน พ.ค.ศ.

25 มิ.ย. 62