ติดต่อเทศบาล

 ที่อยู่ :  ตู้ ปณ.37 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110
อีเมล: Phimailocal.2020@gmail.com