ประวัติความเป็นมา

ที่ตั้ง

ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 316/14 หมู่ที่ 14 ถนนหฤทัยรมย์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางอำเภอพิมาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิมาย
ประมาณ 1 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 60 กิโลเมตร
– ในปี พ.ศ. 2499 จัดตั้งเป็นสุขาภิบาลในเมืองอำเภอพิมาย โดยประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2500 โดยมีพื้นที่สุขาภิบาลทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2,500 ไร่
– ในปี พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลพิมาย ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

อาณาเขต

ด้านเหนือ จรดฝั่งใต้ลำน้ำมูลบรรจบกับฝั่งตะวันออกของลำจักราช
ด้านตะวันออก จรดฝั่งตะวันตกของลำน้ำมูล และเลียบคลองสระโบสถ์
ด้านใต้ จรดลำคลองใหญ่ และติดเขตวิทยาลัยการอาชีพพิมาย
ด้านทิศตะวันตก จรดฝั่งตะวันออกของลำจักราช

ภูมิประเทศ

มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ เป็นเกาะ มีแม่น้ำมูล ลำจักราช ลำน้ำเค็มล้อมรอบ มีสระโบราณ 5 สระ คือ สระโบสถ์, สระเพลง, สระพลุ่ง, สระขวัญ, สระแก้ว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย พิพิธภัณฑสถาน-แห่งชาติพิมาย เมรุพรหมทัต ประตูเมืองโบราณ 4 ทิศ และแหล่งท่องเที่ยวบริเวณรอบเขตเทศบาล เช่น ไทรงาม กุฏิฤๅษี ท่านางสระผม และสนามแข่งเรือยาวพิมาย

อำเภอพิมายแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 12 ตำบล 208 หมู่บ้าน

  1. ในเมือง (Nai Mueang) 7. ชีวาน (Chiwan)
  2. สัมฤทธิ์ (Samrit) 8. นิคมสร้างตนเอง (Nikhom Sang Ton-eng)
  3. โบสถ์ (Bot) 9.กระชอน (Krachon)
  4. กระเบื้องใหญ่ (Krabueang Yai) 10. ดงใหญ่ (Dong Yai)
  5. ท่าหลวง (Tha Luang) 11. ธารละหลอด (Than Lalot)
  6. รังกาใหญ่ (Rang Ka Yai) 12.หนองระเวียง(Nong Rawiang)

ถิ่นอุตสาหกรรม เครื่องหวายงามล้ำค่า กระยาสารทรสเด้ด เป็ดย่างรสดี ผัดหมี่พิมาย ยอดมวยไทยยักษ์สุข สนุกพายเรือแข่ง แหล่งแมวสีสวาท ปราสาทหิน ถิ่นไทรงาม เรืองนามประเพณี วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ศักสิทธิ์พระพุทธวิมายะ