รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลพิมาย รอบ 12 เดือน

30 ต.ค. 63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อง