รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ เทศบาลตำบลพิมาย รอบ 6 เดือน

15 เม.ย. 63

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้อ