การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย

คลิกที่นี่