ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริตโปร่งใส เทศบาลตำบลพิมาย ใสสะอาด 2566” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy

24 เม.ย. 66