ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2565

27 เม.ย. 65

ประกาศ No gift policy

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :