ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน

18 พ.ค. 65

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต