ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

26 มิ.ย. 62

ประกาศมาตรฐานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ