ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

26 มิ.ย. 62

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง