กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : การบริโภคกาแฟในสตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โพสโดย : ijkh,m

E-mail : Dog33@gmail.com

IP : 192.166.246.119

กระทู้ : การบริโภคกาแฟในสตรีที่มีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โพสเมื่อ : 11 มกราคม 2566 เวลา : 13:49:50

ความชุกของโรคเบาหวานประเภท 2 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และปัจจุบันชาวสิงคโปร์ 1 ใน 3 มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานตลอดชีวิต ภาวะแทรกซ้อนของ cardiometabolic ในวัยเด็กหลายอย่างทำให้การระบุประชากรที่มีความเสี่ยงสูงและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การป้องกันโรคเบาหวานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง

 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ สตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้ง ครรภ์ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า เบาหวาน ขณะตั้งครรภ์หรือเบาหวาน ขณะตั้ง ครรภ์ เมื่อเทียบกับประชากรหญิงที่มีสุขภาพดีทั่วไป ผู้หญิงเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงสูงในการเป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ถึง 10 เท่า

 

ยกเลิก