กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : การวิจัยและวิเคราะห์อย่างพิถีพิถัน

โพสโดย : Isabella

E-mail : Isabella@gmail.com

IP : 196.245.151.211

กระทู้ : การวิจัยและวิเคราะห์อย่างพิถีพิถัน

โพสเมื่อ : 31 ตุลาคม 2566 เวลา : 15:06:55

ในระหว่างกระบวนการจัดทำรายงาน ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได้รับและตรวจสอบผ่านแหล่งข้อมูลหลักและรอง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะนิตยสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลแบบชำระเงิน ศูนย์ข้อมูล เว็บฟุตบอล ศุลกากรแห่งชาติ รายงานประจำปี ฐานข้อมูลสาธารณะ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ นอกจากนี้ ข้อมูลหลัก แหล่งข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมของผู้นำทางความคิดหลักและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม เช่น พนักงานแนวหน้าที่มีประสบการณ์ ผู้อำนวยการ ซีอีโอ และผู้บริหารการตลาด ผู้จัดจำหน่ายขั้นปลาย รวมถึงลูกค้าปลายทาง

ยกเลิก