กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ลักษณะอารยธรรมและประวัติศาสตร์

โพสโดย : กุก

E-mail : NewsThaiRabid@gmail.com

IP : 2.58.241.69

กระทู้ : ลักษณะอารยธรรมและประวัติศาสตร์

โพสเมื่อ : 12 มิถุนายน 2566 เวลา : 13:18:32

อารยธรรมคืออะไร พูดง่ายๆ พูดง่ายๆ ก็คือ อารยธรรมคือสังคมที่กำหนดอุปนิสัยทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคม และรัฐบาลที่อาศัยและทำงานร่วมกัน อารยธรรมหมายถึงอะไรในประโยค? อารยธรรมหมายถึงการที่สังคมมีการแบ่งงานกัน มีอาหารเหลือเฟือ มีการปกครองและศาสนาที่เป็นระเบียบ และระบบการเขียน ตัวอย่างอารยธรรมคืออะไร? ตัวอย่าง อารยธรรม ได้แก่ เมโสโปเตเมีย เขมร มายา อียิปต์ มิโนอัน และอินคา อารยธรรมเหล่านี้ล้วนมีเขตเมือง อาหารเหลือเฟือ รัฐบาลและ/หรือศาสนา และระบบการเขียน

ยกเลิก