กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : สุขภาพและร่างกาย

โพสโดย : กสิ

E-mail : FascinatedTH@gmail.com

IP : 185.246.211.202

กระทู้ : สุขภาพและร่างกาย

โพสเมื่อ : 13 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:47:58

ทางกายภาพ (ร่างกาย) ร่างกายที่แข็งแรงนั้นได้รับการดูแลด้วยโภชนาการที่ดี ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยง พฤติกรรมที่เป็นอันตราย ตัดสินใจอย่างรอบรู้และรับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพ และขอ ความช่วยเหลือทางการแพทย์เมื่อจำเป็น สุขภาวะทางร่างกายจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ การรับประทานอาหารที่สมดุล ออกกำลังกายและออกกำลังกายให้มากที่สุดเท่าที่สุขภาพและความสามารถทางร่างกายอนุญาต ยาแก้ปวด รักษาน้ำหนักที่เหมาะสม นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ การจำกัดการสัมผัสสารปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม และ จำกัด การบริโภคสารอันตราย

ยกเลิก