กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : อายุขัยจำนวนปีสูงสุดที่มนุษย์สามารถมีชีวิต

โพสโดย : แก้มบุ๋ม

E-mail : Abidingfootball@gmail.com

IP : 85.206.163.148

กระทู้ : อายุขัยจำนวนปีสูงสุดที่มนุษย์สามารถมีชีวิต

โพสเมื่อ : 13 มิถุนายน 2566 เวลา : 11:32:56

แนวคิดเรื่องช่วงชีวิตบ่งบอกว่ามีบุคคลที่ดำรงอยู่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดที่แน่นอน สิ่งที่ประกอบขึ้นเป็นปัจเจกชนในกรณีส่วนใหญ่นั้นไม่มีปัญหา ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนั้น บุคคลนั้นมีปริมาณสิ่งมีชีวิตจำนวนหนึ่งที่สามารถดำรงชีวิตตัวเองได้และมีคุณสมบัติทางกรรมพันธุ์ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ในสิ่งมีชีวิตบางชนิดการเจริญเติบโต ที่กว้างขวางและดูเหมือนจะไม่มีกำหนด และการสืบพันธุ์อาจเกิดขึ้นโดยการแบ่งตัวของสิ่งมีชีวิตที่มีแม่เพียงตัวเดียว เช่นเดียวกับในโพรทิสต์หลายชนิด รวมทั้งแบคทีเรีย สาหร่าย และโปรโตซัว หากการหารเหล่านี้ไม่สมบูรณ์ กผลลัพธ์ของอาณานิคม ถ้าแยกส่วนกันตามพันธุกรรมสิ่งมีชีวิต ที่เหมือนกันถูกสร้างขึ้น ในการพิจารณาอายุขัยของสิ่งมีชีวิตดังกล่าว อายุยืน จะต้องกำหนดบุคคลตามอำเภอใจเนื่องจากสิ่งมีชีวิตมีการแบ่งตัวอย่างต่อเนื่อง ในแง่ที่เคร่งครัด อายุขัยในกรณีดังกล่าวเทียบไม่ได้กับรูปแบบที่เกิดจากเพศสัมพันธ์

ยกเลิก