กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : ไขมันในอาหาร

โพสโดย : Narinya

E-mail : rambooza999@gmail.com

IP : 124.120.254.1

กระทู้ : ไขมันในอาหาร

โพสเมื่อ : 29 มีนาคม 2567 เวลา : 03:06:58

     ไขมัน (Fat) เป็นหนึ่งในสารอาหารสำคัญที่มนุษย์ต้องการเพื่อรักษาสุขภาพของร่างกาย มันเป็นแหล่งพลังงานสำคัญและมีบทบาทในการสร้างเนื้อเยื่อในร่างกาย นอกจากนี้ ไขมันยังเป็นสารสำคัญที่ใช้ในการดูแลฟังก์ชันต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น การสร้างฮอร์โมน การปกป้องอวัยวะภายใน และการดูแลระบบประสาทในร่างกาย
ไขมันสามารถแบ่งเป็นสองประเภทหลักคือ:
1.ไขมันอิ่มตัว (Saturated fat): ไขมันที่มีโครงสร้างโมเลกุลเต็มที่และไม่มีการเชื่อมต่อเจาะจงในโครงสร้าง ไขมันอิ่มตัวส่วนใหญ่พบในอาหารที่มาจากสัตว์ เช่น เนื้อหมู ไข่ และนม การบริโภคไขมันอิ่มตัวมากเกินไปอาจทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
2.ไขมันไม่อิ่มตัว (Unsaturated fat): ไขมันที่มีโครงสร้างโมเลกุลไม่เต็มที่ และมีการเชื่อมต่อเจาะจงในโครงสร้าง ไขมันไม่อิ่มตัวมักพบในอาหารพืช เช่น น้ำมันพืช ถั่วเมล็ด และเมล็ดพืช การบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและช่วยในการควบคุมน้ำหนักตัว
การบริโภคไขมันในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาสุขภาพร่างกาย เนื่องจากการบริโภคมากเกินไปหรือน้อยเกินไปอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การเกิดโรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ ดังนั้นควรคำนึงถึงปริมาณและประเภทของไขมันที่บริโภคในแต่ละวันให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายและสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ
อ่านเพิ่มเติมที่  https://navamingroup.com/ไขมันในอาหาร/
ยกเลิก