กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : Box furnace adjustment operation

โพสโดย : aa

E-mail : leadingcoating1@gmail.com

IP : 104.249.174.122

กระทู้ : Box furnace adjustment operation

โพสเมื่อ : 11 ตุลาคม 2566 เวลา : 13:16:15

First turn on the adjustment mode: (1) The material tray moves from the front chamber to the back chamber. Press the forward button F3 of the push device until the signal light 1 of the material hook hooked to the material tray lights up. Carburizing process and carburized steel Then press the back button F4 of the push-pull device to pull out the material tray. ,until the material tray reaches the pulling position, the material hook is decoupled [decoupling light 2 lights up] Press F5 to open the middle door, Vacuum tempering process of steel press F3 to push the material tray into the rear chamber, 4 lights up after being pushed into place, the material hook returns to 5, and the middle door When closed, the material hook returns to its original position and the action stops.Powder metallurgy stainless steel vacuum sintering process (2) To move the material tray from the back room to the front room, first raise the lifting platform, press the F3 material hook to 11, open the middle door, stop the material hook to 4, and then press F3 to move the material hook to the 13 pan grabbing position. Press F4, move the material hook to 14, close the middle furnace door, lower the lifting platform to the oil tank, and return the material hook to its original position.What Sets Vacuum Brazing Apart from the Rest

ยกเลิก