กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : Principle of box furnace graphitization technology

โพสโดย : aa

E-mail : vacuumfurnace1@gmail.com

IP : 104.249.174.124

กระทู้ : Principle of box furnace graphitization technology

โพสเมื่อ : 13 ตุลาคม 2566 เวลา : 13:54:38

Box furnace graphitization technology is a technology that heats solid carbon raw materials such as coal, coke, charcoal, etc. to high temperatures to change their structure and generate graphite. The principle is as follows:What Sets Vacuum Brazing Apart from the Rest 1. Heating: Put the solid carbon raw material into a box furnace and heat it to high temperature (usually more than 2000C) through a heating device.Process Of Preventing Deformation And Cracking Of Mold By Vacuum Heat Treatment 2. Carbon raw material reaction: At high temperatures, the carbon raw material begins to undergo chemical reactions, and the bonds between carbon atoms break and recombine to form crystalline graphite.Analysis of vacuum heat treatment process for wind power products 3. Crystal form: Graphite is composed of a layered structure of hexagonal crystal system, and each layer is connected by carbon atoms through covalent bonds. In the box furnace, due to high temperature and suitable reaction conditions, the carbon raw material gradually transforms into a graphite structure.Pay Attention to Vacuum Tempering to Improve the Quality of Quenched Parts

ยกเลิก