กระดานสนทนา

< กลับ

หัวข้อ : Trolley type gas heating furnace

โพสโดย : aa

E-mail : leadingcoating1@gmail.com

IP : 37.128.245.19

กระทู้ : Trolley type gas heating furnace

โพสเมื่อ : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา : 12:57:39

All manual and automatic signals are input into PLC, all actions and logics are completely controlled by PLC, the performance is stable and reliable, the number of components is greatly reduced, and on-site debugging becomes convenient.Influence of Vacuum Quenching and Tempering Process on Steel Use a professional temperature controller to control the temperature. It has good temperature control and automatic adjustment, and controls the temperature with the optimal PID parameters. Compared with the temperature control program compiled by C language, the temperature control effect is greatly improved.Vacuum Brazing of Aviation Diffuser Components The system consists of five parts: temperature control, pressure control, burner controller, inspection of workpiece temperature, upper computer control and software.Application of Vacuum Heat Treatment in Fastener Manufacturing After transformation, the furnace was fired again. During the heating process, the temperature deviation at 6 points was ≤ ± 10 ℃, and during heat preservation, the deviation was ≤ ± 4 ℃, with strong stability and reduced operation and maintenance costs. It has been used for more than 1 year, and there have never been failures such as crashes and data loss. The efficiency of the original equipment is greatly improved.Optimal Vacuum Heat Treatment For Bevel Gears

ยกเลิก