ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

06 ก.ย. 62

2. ประกาศรับสมัคร