ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

19 ส.ค. 64

ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาเป็นพนักงานจ้าง เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง